Al meer dan 40 jaar hoge kwaliteit voor een redelijke prijs
Roady Rijopleidingen Spechtstraat 25 2623 GP Delft Telefoonnummer. 015-2563890 Email: opleidingen@roady.nl Copyright ROPARI webdesign 2019
Bijgewerkt op: 20-02-2019
Rijbewijs garantie Artikel 1: Leerling verkrijgt van Roady Rijopleidingen dit garantiebewijs, dat geld als bewijs voor het bestaan van de rijbewijsgarantie. Artikel 2: Leerling sluit tevens met de verkeersschool een BOVAG lesovereenkomst. Artikel 3: Voor zover de leerling niet slaagt voor het eerste examen kent Roady Rijopleidingen, aan de leerling de volgende extra’s toe: 1e herexamen, 6 autorijlessen, examengeld, adm. kosten en gebruik van de auto tijdens het examen. 2e herexamen, 6 autorijlessen, examengeld, adm. kosten en gebruik van de auto tijdens het examen. 3e herexamen, 4 autorijlessen, examengeld, adm. kosten en gebruik van de auto tijdens het examen. 4e herexamen, 2 autorijlessen, examengeld, adm. kosten en gebruik van de auto tijdens het examen. 5e herexamen, 2 autorijlessen, examengeld, adm. kosten en gebruik van de auto tijdens het examen. 3.b.1 Leerling heeft geen recht op voorgenoemde extra’s: Als een evenement niet valt onder de dekking van de door Roady Rijopleidingen afgesloten rijbewijsgarantie: Omdat de leerling enige op dit garantiebewijs vermelde verplichting jegens de verkeersschool niet is nagekomen of omdat door toedoen of nalaten van leerling sprake is van opzet onvoldoende/onjuiste opgave van informatie aan deze verkeersschool. 3.b.2 De leerling heeft evenmin recht op voorgenoemde vergoeding als het niet halen van het rijbewijs: voor de leerling het beoogde of zeker gevolg is van zijn handelen of nalaten dan wel goedvinden is ontstaan (opzet). 3.c Voor alle herexamens geldt dat lessen, extra examenuren, examengeld en kosten slechts worden vergoed voor zover deze vallen binnen een termijn van 36 maanden na de aanvraag van de eerste rijles van het lesprogramma en voor zover er niet meer dan 5 herexamens worden afgenomen. Artikel 4: Tot het eerste examen dient de leerling minimaal 2 rijlessen van 60 minuten per week te hebben gehad, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Artikel 5: De leerling heeft geen recht op voorgenoemde vergoeding als deze niet geslaagd is voor zijn of haar theorie-examen voor aanvang van de tussentijdse toets. De tussentijdse toets is de rijtest die na ongeveer driekwart van de rijopleiding wordt afgelegd en door het CBR wordt afgenomen en waarbij vrijstellingen voor de bijzondere verrichtingen kan worden verkregen voor het eerste rijexamen. 5.a Leerling is tevens verplicht bij het eerste en eventuele herexamens in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en deze te kunnen tonen bij aanvang van de tussentijdse toets en het examen. Indien er geen legitimatiebewijs getoond kan worden, worden de kosten voor een tussentijdse toets of examen extra in rekening gebracht. Artikel 6: Indien de leerling bij aanvang van de rijles niet op de afgesproken plaats aanwezig is, wordt de kosten van de rijles extra in rekening gebracht. Hierbij wordt, door de verkeersschool een wachttijd van minimaal tien minuten in acht genomen. Artikel 7: De voorwaarden van de rijbewijsgarantie zijn aanvullend op de voorwaarden van de BOVAG lesoverkomst.
Al meer dan 40 jaar hoge kwaliteit voor een redelijke prijs
Roady Rijopleidingen Spechtstraat 25 2623 GP Delft Telefoonnummer: 015-2563890 Email: opleidingen@roady.nl Copyright ROPARI webdesign 2019
Bijgewerkt op: 20-02-2019
Rijbewijs garantie Artikel 1: Leerling verkrijgt van Roady Rijopleidingen dit garantiebewijs, dat geld als bewijs voor het bestaan van de rijbewijsgarantie. Artikel 2: Leerling sluit tevens met de verkeersschool een BOVAG lesovereenkomst. Artikel 3: Voor zover de leerling niet slaagt voor het eerste examen kent Roady Rijopleidingen, aan de leerling de volgende extra’s toe: 1e herexamen, 6 autorijlessen, examengeld, adm. kosten en gebruik van de auto tijdens het examen. 2e herexamen, 6 autorijlessen, examengeld, adm. kosten en gebruik van de auto tijdens het examen. 3e herexamen, 4 autorijlessen, examengeld, adm. kosten en gebruik van de auto tijdens het examen. 4e herexamen, 2 autorijlessen, examengeld, adm. kosten en gebruik van de auto tijdens het examen. 5e herexamen, 2 autorijlessen, examengeld, adm. kosten en gebruik van de auto tijdens het examen. 3.b.1 Leerling heeft geen recht op voorgenoemde extra’s: Als een evenement niet valt onder de dekking van de door Roady Rijopleidingen afgesloten rijbewijsgarantie: Omdat de leerling enige op dit garantiebewijs vermelde verplichting jegens de verkeersschool niet is nagekomen of omdat door toedoen of nalaten van leerling sprake is van opzet onvoldoende/onjuiste opgave van informatie aan deze verkeersschool. 3.b.2 De leerling heeft evenmin recht op voorgenoemde vergoeding als het niet halen van het rijbewijs: voor de leerling het beoogde of zeker gevolg is van zijn handelen of nalaten dan wel goedvinden is ontstaan (opzet). 3.c Voor alle herexamens geldt dat lessen, extra examenuren, examengeld en kosten slechts worden vergoed voor zover deze vallen binnen een termijn van 36 maanden na de aanvraag van de eerste rijles van het lesprogramma en voor zover er niet meer dan 5 herexamens worden afgenomen. Artikel 4: Tot het eerste examen dient de leerling minimaal 2 rijlessen van 60 minuten per week te hebben gehad, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Artikel 5: De leerling heeft geen recht op voorgenoemde vergoeding als deze niet geslaagd is voor zijn of haar theorie- examen voor aanvang van de tussentijdse toets. De tussentijdse toets is de rijtest die na ongeveer driekwart van de rijopleiding wordt afgelegd en door het CBR wordt afgenomen en waarbij vrijstellingen voor de bijzondere verrichtingen kan worden verkregen voor het eerste rijexamen. 5.a Leerling is tevens verplicht bij het eerste en eventuele herexamens in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en deze te kunnen tonen bij aanvang van de tussentijdse toets en het examen. Indien er geen legitimatiebewijs getoond kan worden, worden de kosten voor een tussentijdse toets of examen extra in rekening gebracht. Artikel 6: Indien de leerling bij aanvang van de rijles niet op de afgesproken plaats aanwezig is, wordt de kosten van de rijles extra in rekening gebracht. Hierbij wordt, door de verkeersschool een wachttijd van minimaal tien minuten in acht genomen. Artikel 7: De voorwaarden van de rijbewijsgarantie zijn aanvullend op de voorwaarden van de BOVAG lesoverkomst.